COPYRIGHT & PRIVACY
De internetsite momenteel op het adres www.aircotest.nl wordt onderhouden door de MMCMedia BV, met maatschappelijke zetel: MMC Media, Postbus 922, 3900  AX Veenendaal.

Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die de site www.aircotest.nl bezoekt. Onder 'dienst' wordt verstaan de intermediaire dienst van toegang en verspreiding van informatie over het Internet door Aircotest die aan elke internaut de mogelijkheid verleent om vanuit professioneel oogpunt, voor een bepaald product of bepaalde dienst, een relatie aan te knopen met één of meerdere leveranciers van Aircotest.

Het gebruik van de site Aircotest.nl wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. Aircotest behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van Aircotest te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging te kunnen wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK
Aircotest stelt offertes en informatie over de producten en diensten van de Erkende Aircotest Leveranciers voor. De informatie betreffende deze producten en diensten op de commerciële pagina's van Aircotest zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt Aircotest zich tot niets en draagt Aircotest geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij danken u om alle onjuistheden en fouten te signaleren op onze klantendienst op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer er een offerte gevraagd wordt, brengt Aircotest de gebruiker in contact met de Erkende Leverancier die de desbetreffende dienst of product aanbiedt.

Wij verifieëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is Aircotest op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een Erkend Leverancier en een gebruiker die door Aircotest met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan Aircotest aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de client en de Erkende Leverancier van Aircotest. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de Erkende Leveranciers van Aircotest verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van Aircotest.

INTELLECTUELE EIGENDOM
"Aircotest", "aircotest.nl", "MMCMedia" vermeld op de site aircotest.nl zijn commerciële merken of gedeponeerde merken door MMC Holding BV. De andere namen van producten, diensten of bedrijven elders vermeld op de site AIRCOTEST.NL kunnen ook gedeponeerde merken zijn, beheerd door derden en beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Voor alle teksten en afbeeldingen op de site geldt : Copyright AIRCOTEST. Alle auteurstrechten voorbehouden. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van AIRCOTEST.nl en zijn bestemd voor intern gebruik bij AIRCOTEST en zijn partners.

Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan AIRCOTEST, Kanaalweg 21, 3901 EV Veenendaal, Handelsregister: Utrecht: 30145390, T. +31 318 54 84 94.